Termipankin säännöt

Nämä säännöt on tarkoitettu sekä termipankista tietoa etsiville käyttäjille että ylläpitäjille. Sääntöjä päivitetään tarpeen mukaan. Nämä säännöt sisältävät kuvauksen palvelun luonteesta, tavoitteista ja toimintamallista.

 

1. KÄYTTÄJÄT JA KÄYTTÖOIKEUS

Termipankin käyttöoikeuden myöntää ylläpito näiden sääntöjen ja termipankin toimintafilosofian mukaan. Pankin käyttöä rajataan seuraavasti:

1.1. Vian jäsenet ja työntekijät

Rajaton käyttöoikeus on voimassa niin kauan kun työntekijä on Vian palveluksessa ja / tai jäsenyys on voimassa. Käyttöoikeus päättyy sen kuun lopussa, jossa työsuhde / jäsenyys päättyy.

1.2 Vian tulkkauspalvelua käyttävät opiskelijat ja muut asiakkaat

Asiakkaat voivat halutessaan osallistua termipankin toimintaan eri tasoilla: viittomiston keruuseen, luomiseen ja kommentoimiseen. Käyttäjätunnukset annetaan asiakkaalle vain pyydettäessä, vuodeksi tai sitä lyhyemmäksi jaksoksi kerrallaan, riippuen esim. opiskelun pituudesta. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi tilata opiskelupaikan vastaavalta tulkilta tai suoraan termipankin ylläpidolta.

1.3 Tulkkikoulutukset ja muut yhteisöt

Käyttöoikeus myönnetään sopimuksen mukaan määrätylle ajanjaksolle (esim. x päivää, x viikkoa, x kuukautta). Tulkkeja kouluttavien tahojen kanssa voidaan tehdä pidempiaikainen yhteistyösopimus termipankin käytöstä, jossa määritellään yksityiskohtaisesti käytön ja vaihdannan ehdot. Käyttöoikeutta vastaan opiskelijat voivat tehdä termipankille pieniä projekteja, esim. terminkeruuta. Muille yhteisöille (mm. järjestöt ja muut tulkkikeskukset) myönnetään käyttöoikeus vapaamuotoisella yhteistyösopimuksella. Käyttöoikeutta voi myös määräaikaisesti ostaa erillisen käyttöhakemuksen mukaisesti.

2. YLLÄPITO

2.1 Tunnukset ja salasanat

Tunnuksia jakaa näiden sääntöjen mukaisesti termipankin ylläpito, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön.

2.1.2 Käyttäjätunnus

Käyttäjätunnus on aina muotoa etunimisukunimi.

2.1.2. Salasana

Salasanat ovat satunnaisia. Käyttäjä voi ensimmäisen käyttökerran jälkeen vaihtaa salasanansa ja tilata unohtuneen salasanan tilalle uuden termipankin sisäänkirjautumissivulta.

2.2 Termipankin päivittäminen ja ylläpito

Termipankin päivittämisestä ja ylläpidosta vastaa Vian työnjohdon valtuuttama työryhmä sekä sopimuksen mukaan Antti Kurkinen / Virtaamo Oy ja Viljo Malmberg / Kairo Graphics Oy.

3. SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Termipankkiin kirjaudutaan Vian kotisivuilta käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Viittomien katsomiseen tarvitaan Windows Media Player (tai vastaava mediasoitin, jossa Windows Media -tuki).

3.1 Käyttöfilosofia

Termipankin idea ja käyttötarkoitus tulee olla jokaisen käyttäjän tiedossa. Käyttäjä kirjautuu ensimmäisen kerran termipankkiin siten, että hän hyväksyy termipankin käyttöfilosofian ja pääsee vasta tämän jälkeen kirjautumaan sisälle palveluun. Jatkossa filosofia löytyy termipankin aloitussivulta. Käyttöfilosofia esitetään automaattisesti aina käyttäjän kirjautuessa sisään uusilla tunnuksilla ensimmäisen kerran.

 • Termipankin tavoite on tukea ja helpottaa sinun työtäsi Vian tulkkina sekä asiakkaasi toimintaa eri tulkkaustilanteissa.
 • Osa tallennetuista viittomista on työversioita eri alojen termeistä. Ne ovat syntyneet tulkkaustilanteissa asiakkaiden ja tulkkien tarpeisiin. Mukana on myös täysin vakiintuneita viittomia.
 • Termipankki ei ole sanakirja vaan se toimii kehittyvänä ja kasvavana viittomavarastona.
 • Viittomia ei luoda termipankkia varten - ne syntyvät elämää varten. Pankki ei arvota viittomia, vaan ainoastaan tuo ne käyttäjien ulottuville ja kommentoitavaksi.
 • Termit jalostuvat ja muuntuvat käytössä. Kokeilu ja kommentointi ovat käyttäjien oikeus ja velvollisuus! Kommentoi viittomaa, älä viittojaa.
 • Termipankista voi hakea yksittäistä termiä joko sanahaulla tai osana suurempaa kokonaisuutta eli luokkaa. Tietueesta löydät myös termin suomenkielisen määritelmän ja sen lähteen.
 • Puuttuuko pankista keskeinen termi tai luokka? Ota yhteyttä ylläpitoon termipankki via-ok.net. Saat yksityiskohtaiset ohjeet talletustyön eri vaiheisiin.
 • Reilua pankkitoimintaa: talleta pääomaa - nosta käteistä!

3.2 Käyttöohje

Käyttöohje esitetään automaattisesti aina käyttäjän kirjautuessa sisään uusilla tunnuksilla ensimmäisen kerran. Jatkossa käyttöohje löytyy aloitussivulta osoitteessa www.via-ok.net/termipankki .

 • Kirjaudu termipankkiin kirjoittamalla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi niille varattuihin kenttiin. Käyttäjätunnus on muotoa etunimisukunimi. Salasanan olet saanut rekisteröitymisen yhteydessä pankin ylläpitäjältä. Lopuksi paina Sisään-painiketta.
 • Unohditko salasanasi? Paina tästä. Haluatko hakea termipankin käyttöoikeuksia? Ota yhteys ylläpitoon termipankki via-ok.net.
 • Videoaineiston katselussa käytettävä ohjelma on Windows Media Player (tai vastaava mediasoitin, jossa Windows Media -tuki). Ohjelman voit ladata painamalla tästä.
 • Termien haku: voit hakea joko yksittäistä termiä tai kokonaista luokkaa kirjoittamalla etsimäsi sanan tai sen osan (korvaamalla puuttuvan osan * merkillä) hakukenttään. Valitse erikseen, jos haluat ohjelman etsivän sanaa myös määritelmistä. Paina lopuksi Etsi-painiketta.
 • Termien kommentointi:
  1. Muista kommentoida tietueen asiasisältöä, ei viittojaa. Viittoja ei henkilökohtaisesti edusta viittomaa.
  2. Jätä kommentistasi pois henkilöiden ja paikkojen tunnistetiedot (nimet, paikat ja ajat).
  3. Kiinnostava kommentti sisältää esim. seuraavanlaista tietoa: Millaisessa käytössä viittoma sinulla on ja miten se siinä toimii? Miksi viittoma on hyvä tai huono? Onko viittoma rakenteeltaan suomalaisen viittomakielen mukainen tai sen vastainen? Miten yleisesti tämä viittoma on käytössä kieliyhteisössä? Onko samalle termille käytössä jokin aivan muu viittoma tai kiinnostava variantti? Erittele viittoman rakennetta (liike, käsimuoto, orientaatio, paikka) tai suorituksen ergonomiaa.
  4. Muista että kieli on elävä olio ? se kehittyy, muuntuu ja sopeutuu käytössä. Kriittisyys on tarpeellista mutta luovuus välttämätöntä!
  5. Kirjoitettuasi kommenttisi, paina Lähetä-painiketta.
 • Käytön jälkeen kirjaudu termipankista Kirjaudu ulos -painikkeella.

4. TERMIEN TALLENTAMINEN

4.1 Luokittelujärjestelmä

Luokittelujärjestelmässä on hyödynnetty soveltuvin osin Helsingin kaupungin kirjastojen luokittelujärjestelmää (HKLJ) ja Yleisten kirjastojen luokittelujärjestelmää (YKL). Myös omia luokitteluideoita on lisätty luokkarunkoon. Luokittelujärjestelmän luomisessa haasteena on ollut kirjojen luokitteluun soveltuvan järjestelmän sopivuus termien luokitteluun. Termipankin luokat on luotu niin, että käyttäjä löytää helposti etsimänsä tiedon eri polkuvaihtoehtojen kautta. Luokittelujärjestelmää voidaan muuttaa ja kehittää joustavasti.

Termien siirrossa luokkiin tavoitteena on löytää ns. emoluokka, eli ensisijainen luokka termille. Kukin termi sijoitetaan enimmillään neljään luokkaan. Termi sijoitetaan pääluokkaan, jos se selkeästi kuuluu kaikkiin sen alaluokkiin.

Ainoastaan ylläpito voi luoda ja muokata luokittelua. Terminkerääjä voi mielellään esittää keräämiensä termien luokittelua. Termipankin etusivulla näkyy pääluokat, joiden kautta pääsee alaluokkaan. Etusivulla on luonnollisesti myös mahdollisuus vapaaseen sanahakuun, joka rajautuu automaattisesti hakemaan vain termien nimistä. Haun voi valita koskemaan myös määritelmiä.

4.2 Termitietue

Termit on tallennettu pankkiin termitietueisiin. Termin kerääjä kokoaa kaikki tarvittavat tiedot ennen viittoman kuvausta ja tietueen tallentamista tai sopii tietojen keräämisen aikataulusta ylläpidon kanssa. Jokainen termi kirjataan omaksi tietueekseen. Kerätyt termit toimitetaan ylläpidolle, joka lisää termit videoineen verkkoon. Termitietue sisältää seuraavat asiat:

 • termin suomenkielinen nimi
 • määritelmä
 • lähde
 • huomautus
 • kommentti
 • luokka

4.2.1 Määritelmä

Määritelmäkenttä ei hyväksy pisteitä. Määritelmä pohjautuu luotettavaan lähteeseen.

4.2.2 Lähde

Merkintöjen tulee noudattaa yhtäläistä tapaa (erillisessä ohjeessa).

4.2.3 Huomautus

Termipankin Terminkerääjän lisähuomautuksia voi esittää viittomakieleen, suomen kieleen, termin käyttötarkoitukseen tai muuhun vastaavaan liittyen.

4.2.4 Kommentti

Toteamuksia esim. viittoman ilmenemisestä, syntymisestä, toimivuudesta, käyttötilanteista. Kommenttikenttään tulee automaattisesti näkyviin kommentoijan nimi ja kommentointiaika.

4.2.5 Luokka

Luokka johon termi liittyy. Pääluokalla voi olla useita alaluokkia ja yksi termi voi liittyä useampaan (enintään neljään) alaluokkaan.

4.2.6 Viittoma

Viittoma esitetään videoleikkeenä.

5. VIDEOAINEISTON KUVAAMINEN

5.1 Luovutussopimus

Jokaisen kuvattavan ja termejä tuottavan henkilön tulee allekirjoittaa aineiston luovutussopimus ennen sen verkkoon laittamista, käytännössä jo ennen kuvausta. Luovutussopimuksen saa joko ylläpidosta tai Vian sisäisestä verkosta Humapista. Sopimus ja videotiedosto tulee toimittaa päivittäjälle aina yhdessä, esimerkiksi postitse. Ennen allekirjoitettua sopimusta kerättyä aineistoa ei käsitellä. Sopimuksen allekirjoittamisella aineiston kaikki oikeudet siirtyvät Vialle.

5.2 Kuvausjärjestelyt

Tarkemmat ohjeet kuvausjärjestelyihin löytyvät Vian sisäisestä verkosta Humapista.

6. TERMIPANKKITYÖSKENTELY

6.1 Laitteet

Viittoma-aineiston tallennukseen käytetään Vian digitaalivideokameraa. Termipankkia varten on yksi kannettava tietokone, joka toimii ylläpidon liikkuvana yksikkönä.

6.2 Ohjelmistot

Sony Vegas

Adobe Dreamweaver

6.3 Työaika

Ylläpito työstää termipankkia pääsääntöisesti työajalla. Työmääristä sovitaan aina erikseen työnjohdon kanssa. Päivitystyöhön käytettävä työaika sovitaan tehtävä- ja henkilökohtaisesti työnjohdon kanssa. Termipankkia saa tehdä myös talkootyönä Vialle.